Các thày cố giáo đồi bại đụ nhau hội đồng Nanami Mizusaki, cãm giác được một họng súng lạnh đang kề ngay sau gáy, – don t move you move you die,got it man ở đây không có gì quý giá đâu trên người tôi không có nhiều tiền ,có phải muốn cướp sắc không như vậy thì dể dàng thôi,tôi tinh nguyện phối hợp, vlxx không cần chỉa súng đâu hoảng hốt vài giây, sau đó đức cười thầm trong bụng nghỉ ngọc như không phải là tay mơ,muốn chế ngự cô không dể,trong phòng rất ngăn nắp không có vểt tích đánh…