Dai điệu chịch nhau kiểu usa của cặp nam nữ tài sắc vẹn toàn Leah gotti, vân thản nhiên nàng kinh hãi,không dám nhìn người run bần bật,thầm nghỉ cũng may trước kia mình không đắc tội với đám người khủng bố nầy, he he,tùy nàng đi chàng một câu,nàng một câu, phim sex my thục linh một câu,bọn kosal nghe mà rởn tóc gáy thái kiêm cơ đổ mồ hôi lạnh, he he tang ta rang tàng,bắt đầu anh bạn nầy,anh bạn nầy,xin mời đức chỉ pheakdei,thom cười đểu,hai tên nầy đứng chết trân he he,ai nhanh tay thì sống,ai chậm tay thì không cần phải nói…