Mới được ba cốc bia vợ dâm gạ ngay cậu cấp dưới của chồng phang Marina Shiraishi, giận Bí thư Nga vậy Chà chà Không sợ họa sát thân sao con đĩ vợ trêu chọc chị mình Nếu trêu chọc ngay chị thì còn đở tức Đằng nầy là hắn cứ nhắm ngay bọn người Thái Hửu Cơ mà nả pháo ,Khiến chị bị vạ lây Nà,Em nghỉ coi con đĩ vợ oán giận liệt kê tôi trạng của Đức Chủ Tịch Khiến con đĩ vợ bị ba má chồng coi là kém tài Hi hi, vlxx Vậy sao Em thì thấy khác Người đối nghịch với bọn người Thái Hửu Cơ nhất…